1

SADHAR – Juni 2017 Bahasa Jawa

Renungan Harian Shadar bulan Juni 2017 Bahasa Jawa

 

Sekilas Tentang Buku :
POKOK PANDONGA

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari… sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka…. Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka…
Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya…
Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan…
Kawula nyuwun….
Kaparingana manah ingkang tansah nyenyadhang nampeni Sang Roh Suci…

 

Untuk mengunduh klik unduh

Comment(1)

  1. Reply
    StevGeArma says

    Canadian Pharmacy Levitra Glucophage No Perscriptionpharmacy generic levitra for sale Natural Eshop Cialis Danmark Cialis Ardor Estomago Cialis Sirve Para La Eyaculacion Precoz

Post a comment