Di dalam Tembok Doa ini, bapak/ibu/saudara dapat menyampaikan pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh saudara-saudara seiman kita.  Silahkan ikuti panduan berikut untuk mengirim pokok-pokok doa :

 

Doakanlah saudara-saudara seiman kita dalam waktu doa safaat kita, mohon berkenan klik untuk memudahkan perhitungan setiap pokok-pokok doa yang sudah didoakan.


 

POKOK-POKOK DOA UNTUK DIDOAKAN