SADHAR – Juli 2017 Bahasa Jawa

Renungan Harian Shadar bulan Juli 2017 Bahasa Jawa   Sekilas Tentang Buku : POKOK PANDONGA Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari… sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka…. Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten...

Continue reading