1

Renungan harian Sadhar 2017 Bulan September Bahasa Jawa

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari… sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka…. Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka…

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya…

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan…

Kawula nyuwun….

Paduka agem sedaya sarananing panembah dhateng Paduka sangsaya ngantebaken iman kapitadosan kawula sami.

 

Untuk Mendownload silahkan klik di salah satu link di bawah ini

 – Untuk mengunduh klik disini (via Google Drive)

– Untuk mengunduh klik disini (via MediaFire)

 

Comment(1)

  1. Reply
    Chobaws says

    Baclofen France gonappeada buying cialis online usa ShekNolo Viagra Sus Consecuencias

Post a comment